Anna-Doris SE58287-08022

Far:Arvid         SE69781-2007-07032
Mor: Rose-Anna SE58287-2005-5014
Färg: Svart med silver på sidan.
Lamm: -09 Tvillingar
           -10 Trillingar med Jesper(1 tacka Diana, 2 baggar)
           -11 Trillingar med Julle   (1 tacka Tacka, 2 baggar)
           -12 Tvillingar med Bruno (1 tacka Ull-Rika, 1 bagge)

Anna-Doris kommer från Diane Dahlberg. Hon är lite försiktig, kommer och äter godsaker ur handen men vill inte bli klappad. Kallades Dottie i sitt tidigare hem.
 

Anna-Doris

Svart-Bella SE69781-09007

Far: Leo      SE58287-2007-07017
Mor: Bettan SE69781-2003-1
Färg: Svart med vita tecken.
Lamm: -10 Tvillingar med Jesper (1 tacka Ballerina, 1 bagge Bruno)
           -11 Tvillingar med Julle   (1 tacka Docka, 1 bagge)
           -12 Trillingar med Julle    (1 tacka Singoalla, 2 baggar)

Svart-Bella kommer från samma besättning som Vit-Tussa. Hon är stor och kraftig och otroligt trevlig. Bär anlag för brunt.

Svart-Bella

Vit-Tussa SE69781-09008

Far: Sotis SE69781-2007-07040
Mor:        SE69781-2008-08024
Färg: Vit
Lamm: -10 med Jesper (1 tacka, Sköna)
           -11 Gått tom
           -12 Trillingar med Bruno (1 tacka Nätta, 2 baggar)

Vit-Tussa är en otroligt tam tacka. Hon kommer alltid fram först med Bella tätt bakom. Liten och nätt.

Vit-Tussa

Ballerina SE151047-10002

Far: Jesper SE151-00544
Mor: Svart-Bella SE69781-09007
Färg: Svart med vita tecken
Lamm: -11 med Julle (1 bagge)
          -12 Tvillingar med Julle  (2 baggar)

Ballerina är min dotter Amandas egen tacka. Hon bär anlag för brunt, hennes bror är Bruno. Tvillingfödd.

Foto kommer...

Diana SE151047-10005

Far: Jesper SE151-00544
Mor: Anna-Doris SE58287-08022
Färg: Svart med vita tecken.
Lamm: -11 Gått tom
          -12 Tvillingar med Julle (1 tacka Saga, 1 bagge)

Fin tacka efter lugna Anna-Doris. Diana är trillingfödd.

Foto kommer...

Sköna SE151047-10006

Far: Jesper SE151-00544
Mor: Vit-Tussa SE69781-09008
Färg: Vit
Lamm: -11 Gått tom
          -12 Tvillingar med Julle (2 tackor, Serla o Ulla)

Sköna är så lik sin mor, inte bara till utseendet utan även till sättet. Väl så tam och vill bli kliad. Min son Johannes egen tacka. Enfödd.

Foto kommer...

Tacka SE151047-11003

Far: Julle SE83584-10007
Mor: Anna-Doris SE58287-08022
Färg: Vit
Lamm: -12 med Bruno (1 bagge)

Trillingfödd.

Docka SE151047-11006

Far: Julle SE83584-10007
Mor: Svart-Bella SE69781-09007
Färg: Svart med vita tecken
Lamm: -12 med Bruno (1 tacka, Brunöga)

Tvillingfödd.

Serla SE151047-12003

Far: Julle SE83584-10007
Mor: Sköna SE151047-10006
Färg: Svart med vita tecken
Tvillingfödd

Ulla SE151047-12004

Far: Julle SE83584-10007
Mor: Sköna SE151047-10006
Färg: Svart med vita tecken
Tvillingfödd

Ull-Rika SE151047-12005

Far: Bruno SE151047-10001
Mor: Anna-Doris SE58287-08022
Färg: Svart med vita tecken
Tvillingfödd

Nätta SE151047-12007

Far: Bruno SE151047-10001
Mor: Vit-Tussa SE69781-09008
Färg: Vit
Trillingfödd

Saga SE151047-12010

Far: Julle SE83584-10007
Mor: Diana SE151047-10005
Färg: Vit
Tvillingfödd

Singoalla SE151047-12014

Far: Julle SE83584-10007
Mor: Svart-Bella SE69781-09007
Färg: Vit
Trillingfödd

Brunöga SE151047-12015

Far: Bruno SE151047-10001
Mor: Docka SE151047-11006
Färg: Brun
Enfödd